TMR Lock - INNOVATION

TMR Lock er et patenteret, nyt og innovativt monteringssystem, primært designet til brug for opsætning af støttevægge i byggegruber samt til samling af stålkonstruktioner.

Traditionelt er opsætning af strækbjælker på støttevægge i byggegruber påsvejst de lodrette HEB profiler. Dette er tidsmæssigt langsommeligt og omkostningstungt - både ved opsætning og ved nedtagning.

I forbindelse med demontering vil der ofte være et betydeligt spild af bjælker, alt sammen medvirkende til en øget CObelastning, når man sammenligner med anvendelse af TMR Lock.

Vores løsning sikrer en både nemmere og hurtigere montering og demontering, begge uden brug af svejsning/skæring, og stort set upåvirket af vejret.


Ydermere kan brug af TMR Lock-systemet medvirke til 100% genanvendelse af bjælker, ligesom systemet i sig selv har høj genanvendelighed. 

Monterings- og demonteringsmetoderne sikrer besparelser på såvel krantid, som ventetid og arbejdstimer. Ud over denne direkte økonomiske gevinst, bidrager denne monteringsform også til væsentligt reduktion i  CO2 belastning - virksomheden opnår således også en grønnere profil.

Montering af systemet kræver kun kort introduktion (estimeret 3-4 timer, og træning som kan udføres på pladsen) og kræver ingen forudgående uddannelse eller certificering af medarbejdere.


Traditionelt er opsætning af bjælker på støttevægge i byggegruber påsvejst de lodrette HEB profiler. Dette er tidsmæssigt langsommeligt og omkostningstungt - både ved montering og demontering.
TMR Lock reducerer begge processer væsentligt. 

TMR Lock - SIKKERHED


Sikkerheden sættes i højsædet. Der er ikke gået på kompromis med design og materialevalg, og TMR Lock er testet i samarbejde med DTU, med Nordisk Svejsekontrol og med ABC - Rådgivende Ingeniører. De udførte tests har vist, at TMR Lock klarer både stresstests og holdbarhed ud over, hvad der kan forventes.

Tests og rapporter i deres helhed kan rekvireres.

TMR Lock - SYSTEMET

Montage

Bjælker, der spænder ortogonalt på hinanden, samles ved anvendelse af 4 TMR Lock klodser.

Dimension på klodser samt åbningshul til flanger på bjælkerne tilpasses, alt efter hvilke profiler, der skal anvendes.

Håndtering af vridninger

Ved større "skævheder" i forbindelse med ramning/boring af lodrette profiler kan TMR Montagesæt anvendes. Sættet monteres midlertidigt og medvirker til en efterfølgende korrekt montering af TMR Lock klodser.

Værktøj

Der kræves intet specialværktøj til montering. For både montering og demontering kan man grundlæggende anvende en slagnøgle, en fastnøgle og en dødslagshammer.