TMR Lock er et innovativt, dansk produkt til samling af spuns og andre stålkonstruktioner.

 
sikre tidsterminer
Reduceret CO2 aftryk
forbedret arbejdsmiljø
 
 

Økonomisk Attraktiv

 • Sikre tidsterminer
 • Ikke destruktiv anvendelse af jern
 • Kendte omkostninger

Den Grønne Profil

 • Markante CO2 besparelser

 • Væsentligt reduceret råvareforbrug
 • Mindsket energibehov

Forbedret Arbejdsmiljø

 • Nitrøse gasser fjernes
 • Intet varmt arbejde
 • Mindre belastende arbejdsstillinger
 • Væsentlig reduktion af vejrlig
 • El unødvendig